سیگنال خروجی کلکتور

سلام استاد عزیز.
چرا در حالت تقویت کنندگی امیتر مشترک ترانزیستور ( که ورودی به بیس و خروجی از کلکتور است) سیگنال در خروجی کلکتور علاوه بر اینکه تقویت میشه برعکس هم میشه ؟

سلام دوست عزیز، به عکس زیر دقت کنید:
![](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTATx3bX67Cq5sOE4HeuBTDqYJ6oiOVJZ_dNQ&usqp=CAU)

حالت امیتر مشترک، یعنی در ورودی و خروجی، پایه امیتر مشترک هست و انگار که زمین مشترک ورودی و خروجی هست. وقتی که ولتاژ ورودی به بیس از صفر شروع می کنه به بیشتر شدن، جریان کلکتور-امیتر شروع میکنه بیشتر شدن و باعث میشه افت ولتاژ مقاومت Rc زیاد بشه. (افت ولتاژ دو سر مقاومت طبق قانون اهم میشه V=IR) یعنی مقاومت مقدار بیشتری از ولتاژ رو برای خودش برمیداره و مقدار کمتری به خروجی میرسه (خروجی طبق شکل از زیر مقاومت گرفته میشه) بنابراین هرچه ورودی بیشتر بشه، جریان ورودی هم بیشتر میشه و هرچه جریان ورودی بیشتر بشه، جریان کلکتور-امیتر هم بیشتر میشه (چون ترانزیستور جریان رو تقویت میکنه) و هرچه جریان کلکتور-امیتر بیشتر بشه، مقاومت ولتاژ بیشتری رو برای خودش برمیداره و در نهایت ولتاژ خروجی کمتر میشه. وقتی که ورودی به اوج خودش میرسه، خروجی به کمترین مقدار خودش میرسه.
دقیقا برعکس همین رو برای وقتی که ورودی داره کم میشه داریم و وقتی که ورودی به کمترین مقدار خودش برسه، خروجی به بیشترین مقدار خودش میرسه. بنابراین خروجی برعکس میشه یا ۱۸۰ درجه اختلاف فاز پیدا میکنه با ورودی.