بهترین ارتفاع خطوط لوله از سطح زمین

در فصل دوازدهم اموزش (انجام یک پروژه صنعتی با نرم افزار PDMS ) , ارتفاع خط لوله ای که مدل میکنیم از سطح زمین چه قدر باید باشد ؟ بهترین و بهینه ترین ارتفاع چه قدر است؟

@saeed#5100
سلام و وقت بخیر

باید در مدرک PIPING DESIGN CVRITERIA هر پروژه تعیین گردد. بنا بر جنس لوله و دسترسی شیرالات و ... متغیر است. یکجا در سایت از SLEPPER WAY استفاده میشود، جای دیگر ممکن است لوله بر روی SHOE قرار گیرد. لذا در خصوص این موضوع عدد بهینه یگانه وجود ندارد.