اتصال ورودی های کنتاکت

سلام آقای مهندس وقت بخیر

در عکس اول اگر کلیه ورودی ها کنتاکت باز باشند شکل اول صحیح است ؟ یا باید اولی را مثل عکس دوم به فانکشن وصل کنیم ؟
کدوم یکی درسته ؟

سلام مهندس وقت بخیر

در عکس اول صحیح است