اتصال ورودی های کنتاکت

سلام آقای مهندس وقت بخیر

در عکس اول اگر کلیه ورودی ها کنتاکت باز باشند شکل اول صحیح است ؟ یا باید اولی را مثل عکس دوم به فانکشن وصل کنیم ؟
کدوم یکی درسته ؟

2021-05-23/1621783892-715236-screenshot-7.png

2021-05-23/1621783969-272942-screenshot-8.png

سلام مهندس وقت بخیر

در عکس اول صحیح است