گشتاور جهت پیش تنیدگی

مرسی محبت فرمودیدن در کل از سازنده پیچ باید بگیریم

سلام جناب رحیمی عزیز میزان پیش تنیدگی در درجه اول بستگی به کیفیتپرداخت سطح پیچ و مهره دارد برای پیچ بدون پوشش ، گالوانیزه گرم، آبکاری متفاوت است همچنین اگر پیچ و مهره روانکاری شده باشند تورک کمتری لازم است تا زمانیکه خشک باشند. برای پیچ مورد نظر شما 480 نیوتن متر است. استاندارد خاصی برای تعیین پیش تنیدگی وجود ندارد و نرم افزار مخصوصی برای این موضوع دارند تولید کنندگان پیچ و مهره

سلام خدا قوت جسارتا بر ای تعیین لنگر پیچ ۸/۸ قطر ۲۰ درجه ترکمتر را روی چه عددی با تنظیم کنیم و این عدد برای سایر بولت ها از کجا تعیین میشود ؟