استفاده از رینگ دور ساختمان برای ارت

بله رینگ افقی اجرا کنید
و کانال را با خاک رس سرند شده کمپکت شده یا ماده کاهنده استاندارد پر کنید

این عکس همان زمین سنگلاخی است که طراح چاه ارت در نظر گرفته که امکان حفر وجود ندارد از همان رینگی که طراح به دور ساختمان در نظر گرفته و به اسکلت وصل کرده میتوان به عنولن الکتر.د افقی استفاده کرد؟

سلام برای یک زمین سنگلاخی که نهایت تا دو متر نمیتوان بیشتر حفر کرد ایا باید از الکترود افقی به دور ساختمان استفاده کرد ؟فقط سیستم زمین حفاظتی داریم و کنتور سه فاز پنجاه امپر.اون چاله ای که به عمق 80سانت حفر میشود باید با خاک رس پر شود و یا بتن؟