شبیه سازی سیرکولاسیون حرارتی در یک کوره گازی مشعلی

با سلام
, THERMOFLOW یکی از پیشگامان توسعه نرم افزار مهندسی حرارتی برای نیروگاه های صنعتی و سیکلهای مربوطه میباشد. که در بر گیرنده سیستم نرمودینامیکی و مطالعات POWER برای انواع سیکلهای آب و برق و گاز میباشد .
این برنامه شامل یک مدل عمومی است و کاربر می تواند مجموعه ای از سیکلهای باز یا بسته آن را از طریق هدایت و جابجایی مدل نماید . محبوب ترین برنامه در زمینه طراحی و شبیه سازی دستگاه توربین های گازی شناخته شده است. این برنامه مراحل زیر را پوشش میدهد :
• تحلیل انرژی توربین های بخار و گاز
• انجام مراحل مختلف ترمودینامیکی
• برآورد راندمان توربین بخار
• برآورد هزینه
• طراحی مبدلهای پوسته و لوله و انواع اوپراتور
جهت مدل سازی BURNER یا مشعل معمولا سازنده ها اطلاعات رو با توجه به تولیدات ارائه میدهند و شبکه BMS و سیستم PID در مدارک پروزه ها در نظر گرفته میشود .
در صورتیکه کوره یا FURNACE در فرآیند موجود باشد بوسیطه نرم افزارهای ASPEN EDR & HTRI این طراحی صورت میگیرد

سلام آیا نرم افزاری وجود دارد که مشخصات ابعادی و خصوصیات مشعل یک کوره گازی مشعلی را به آن بدهیم و نوع سیرکولاسیون حرارت را به ما نمایش دهد؟