تفاضل اعداد باینری

سلام من تازه دارم جمع و تفریق یاد میگیرم برای تفاضل ۱۰۱۱۱۰۱ از ۱۱۰۰۰۱۱ چند میشه ؟ من حساب میکنم ولی فک میکنم جوابم اشتباهه میشه لطفا بگید مکلمش و جواب اخرش چند میشه

سلام وقت بخیر
در تفریق باینری روش معمول استفاده از مکمل دوم هست که مکمل دوم مکمل بعلاوه یک میباشد

مکمل دوم ۱۰۱۱۱۰۱ میشه ۰۱۰۰۰۱۱
که باید با عدد اول جمع بشه
۱۰۰۰۰۱۱۰ که ۹ رقمی میشه که ۸ رقم رو در نظر بگیریم
۰۰۰۰۱۱۰