لبه سازی لوله با جوشکاری

درود بر شما
جناب مهندس بزرگوار
سوالی دارم : آیا مجاز هستیم در اجرای پایپینک مجتمع های پتروشیمی ، لبه لوله ها را به دلیل نقص در برشکاری و یا به هر علت دیگر با جوشکاری لبه سازی بکنیم؟

ممنون خواهم بود راهنمایی بفرمایید