ران گرفتن دو کمپرسور به صورت همزمان با معادله حالت های متفاوت

سلام
استاد می توانیم دو کمپرسور رو همزمان با معادله حالت های متفاوت ران گرفت؟
مثلا یکی پنگ رابینسون و یکی srk

سلام
استفاده از دو مدل ترمودینامیکی در یک تجهیز به صورت همزمان امکان پذیر نیست.
ولی می‌توانید یک کپی از تجهیز مورد نظر ایجاد کنید و در آن از یک مدل ترمودینامیکی دیگر استفاده کنید.
موفق باشید
امیر بهروزی‌فر