منحنی عملکرد و تصحیح منحنی عملکرد

پیرو تماس و صحبت تلفنی امروز موارد رو میشه به این شرح خلاصه کرد:
۱. فقط باید از شیرهای کنترلی مثل Globeبرای کنترل جریان خروجی در پمپ استفاده کرد. استفاده از Gateبه علت وقوع پدیده Chatteringدر سایزهای زبر ۲ اینچ مکروه و بالای ۲ اینچ قطعا ممنوعه. در پلنت های کازی البته با برخی ملاحظات میشه از Gate valveاستفاده کرد. البته من توصیه نمیکنم.
۲. اگر افت فشار به میزانی کم باشه که نشه با شیر تراتِل به او دست پیدا کرد از اریفیس استفاده میشه.
۳. اریفیس در خروجی پمپ به مانند مقاومت داخلی پمپ لحاظ میشه که باعث میشه نهایتا فشار به میزانی که شما لازم دارید و در فلوی مورد نظر شما کسب بشه

سلام و خدا قوت
اقای مهندس اسکندرلو یه مطلب اساسی در خصوص منحنی عملکرد پمپ و منحنی مدار سیستم دارم.
هانطور که بیان کردین میشه با بستن و باز کردن ولو خروجی پمپ که عمدتا گیت ولو هستش میشه دبی و هد سیستم رو کم و زیاد کرد. حال شما در مورد مطالعاتی در قسمت (3)6 فصل اول پیشنهاد دادین از ارفیس جهت کنترل دبی و هد استفاد شود.
حال سوالات پیش امده به این صورت می باشند:
1- اگر گیت ولو در خروجی داریم چرا از اورفیس استفاده میکنیم برای کنترل دبی و هد؟
2- شما فرمودین که اورفیس یا محدود کننده میزاریم که حکم مقامت رو داره ،یعنی اینکه هد زیاد میشه و دبی کم میشه همانند بستن گیت ولو. ولی شما برعکس گفتین. گفتین با گذاشتن اورفیس دبی ثابت همون 120 اما هد کمتر میشه از 120m به 100m میرسه. حال چرا؟
3- شما گفتین که اورفیس بزاریم هد رو کم میکنیم. اگر هد رو با فشار معادل بگیریم چه فشاری هستش قبل اورفیس یا بعد اورفیس؟
4- و در نمودار منحنی عملکرد پمپ و مدار سیستم نمودار هد رو با فشار سنج میبینیم کدوم فشار رو منظور هست؟
قبل گیت ولو ، بعد از گیت ولو ، قبل از ارفیس یا بعد از ارفیس؟

تشکر

تشکر مهندس جان