کاربرد خازن و مقاومت در مدار

سلام دوست عزیز، بسته رو به طور کامل از اول تا آخر بدون گزینه خوانی بگذرونید. در فصل ها آینده صد ها آزمایش انجام میدیم که در هرکدام نکات زیادی رو یاد میگیرید و در فصل آخر هم به طور کامل یک دستگاه رو از ۰ تا ۱۰۰ طراحی می کنیم و می سازیم.

بخش اول اموزش الکترونیک به صورت کلی است وجز به جز نیست در هر قطعه مثلا چه مقاومتی در کجای مدار یا خازن به کاربره توضیح داده نشده