فایل اتوکد و اکسل پروژه

سلام استاد .
در صورت امکان لطفا فایل اتوکد و اکسل پروژه نمونه را در کانال قرار دهید .

از تحویل فایل اتوکد و اکسل که جز مدارک آن پروژه است معذورم چون قطعا کارفرمای پروژه راضی نیست