قراردادن پلاگ منیفولد

سلام و احترام
استاد ببخشید یه جایی اشاره کردید پلاگ منیفولد رو باید بذاریم، میخواست بپرسم کجاها این پلاگ رو میذاشتیم

درود توصیه کردم که اتفاقا نزارین و‌جاش با تیوب کشی به محل امن یا close drain هدایت کنین