خرید درایو یاسکاوا

سلام جناب آراسته خواه
قطعا پایین ترین توانی که بعد از آموزش هم بتوان آن را فروخت 😄 توان 0.75 است.
از نرم افزار شبیه ساز یاسکاوا هم می توانید استفاده کنید.
V1000 Programming Simulator

سلام وادب
برای تمرین و خرید درایو (صرفآ برای آموزش)چه مدل از درایو یاسکاوا را پیشنهاد میدید(صرفآ 0.75 کیلووات)؟؟؟