چرا به جای پل وتسون از تقسیم ولتاژ ساده مقاومتی استفاده نمی شود؟

سلام و وقت بخیر
سوال شما مرتبط با تگ اتوماسیون نیست، سوال خودتون رو در بخش مربوط به الکترونیک مطرح بفرمایید لطفا.

سلام
چرا بجای پل وتسون از ی تقسیم ولتاژ ساده مقاومتی استفاده نمیشود؟؟