فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی

سلام استاد.در صورت امکان یک نمونه فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی محیط های مخصوص مثل استخر سوناو …رو قرار بدید.متشکرم

در فصل انجام پروژه محیطهای مرطوب پروژه را ملاحظه فرمودید
به دلیل حق مالکیت معنوی کارفرما اجازه share کردن آنها را ندارم