سیکل جریان متناوب

مهندس پس اینطوری که شما میگین در اصل نباید هیچ فرقی بین سیم فاز و نول وجود داشته باشه و اگه در نیروگاه برق، سیم فاز رو در زمین چال کنند و در عوض سیم نول رو از چاله درآورند و به کابلهای شبکه سراسری وصل کنند اونوقت فازمتر ها سیمی را که قبلا به عنوان نول میشناختند اکنون به اسم فاز خواهند شناخت؟ و فازمترها تبدیل میشوند به نول متر؟

سلام دوست عزیز، بله دقیقا به همین معنی هست. مثل این هست که یک باتری رو مرتب سر و ته کنید. در نیم سیکل جریان به یک سمت جاری میشه و در نیم سیکل بعدی، جهت جریان برعکس میشه.

سلام مهندس. شما فرمودید جریان متناوب هم قسمت مثبت دارد هم منفی. آیا این بدین معنی است که الکترونها در نیم سیکل اول پس از عبور از لامپ از فاز به طرف نول حرکت میکنند و در سیکل دوم از نول به سمت فاز حرکت میکنند؟
عذر میخوام اینقدر سوال میپرسم واقعا اینا رو درک نکرده ام تا حالا و همیشه برام سواله و باعث میشه همیشه در تحلیل به مشکل بخورم.

تفاوتی بین فاز و نول وجود نداره. شما نمی تونید با استفاده از اسیلوسکوپ و مولتی متر، فاز رو پیدا کنید. هر طرفی که ولتاژ بینشون رو ببینید، یک موج سینوسی میبینید. اون سیمی که ما بهش نول میگیم، چون داره از زمین الکترون میگیره، پس بین زمین و اونیکی سیم که بهش میگیم فاز، اختلاف ولتاژ وجود داره که فاز متر اون رو با قرار دادن بدن انسان داخل یک مدار، تشخیص میده. اگر در نیروگاه جای سیم فاز و نول رو عوض کنن، هیچ اتفاقی نمیفته و اونی که به زمین وصل هست الان میشه نول (قبلا هم نول اونی بود که به زمین وصل بود) و اونیکی میشه فاز. در واقع دستگاه ها و شبکه برق و ... هیچ تفاوتی رو احساس نمی کنن.