گالوانیک ایزولاتور

با سلام
استاد میشه ی توضیحی در مورد گالوانیک ایزولاتورها بدید؟

نوعی بریر است که به کمک ایزولاسیون ی که در داخلش ایجاد می کنه احتمال جرقه زنی رو در مدار کم می کنه و به بیان بهتر انرژی انفجار رو در مدار کاهش میده