Top entry valves

سلام

برخی وندور ها اعلام میکنند هزینه ساخت ولوهای top entry زیاد است و از ما میخواهند در سایزهای بزرگ آن را side بگیریم چرا هزینه ساخت بالا می رود و این میزان هزینه حدود چند درصد گرانتر است؟

قطعا صحیح است ما ولوهای بزرگتر و برابر 2 اینچ را هیچ وقت top mounted در نظر نمیگیریم. تصور کنید بادی ولو باید انقدر بزرگ باشد که توپ مستقیما از بالای آن به همراه سیت ها وارد بدنه شود. نه تنها بادی ولو خیلی بزرگ میشود بلکه میزان متریال مصرفی هم افزایش خواهد یافت.