فرق TNM7000 خودرویی و یونیورسال

سلام استاد
فرق پروگرمر TNM700 o خودرویی و یونیورسال چیه و چرا اینقدر اختلاف قیمت داره و کدامش به درد ما میخوره بخریم؟
و سوال دیگر اینکه آیا TNM7000 کار دیاگ نگار خودرو را می کند یا باید هر دو را خریداری کنیم؟ آیا دیاگ نگار خودرو کاری انجام می دهد که TNM7000 انجام ندهد؟

سلام ارادت لطفاً تماس بگیرید
٠٩١٢١٢۶۶٩٩٧