Time synchronization signal

سلام
در کمپرسور ها سیگنال DO وجود بنام Time synchronization signal.
این سیگنال برای چیست؟

هر روز در ساعت 12 نیمه شب یک سیگنال DO از ESD برای سیستم های پایین دستی ارسال می گردد تا ساعت سیستم ها با یکدیگر همزمان شود تا آلارم های سیستم ها با یکدیگر سینک گردند و بعدا هنگام بررسی Trend ها و گراف ها بتوان آنها را رصد کرد.