طراحی template جهت مخازن عمودی و تاور ها

با سلام، آیا طراحی template جهت skirt مخازن عمودی و تاور ها در نرم افزار pv elite امکان پذیر هست یا باید به صورت دستی و بطور مثال با کمک هندبوک ها این طراحی صورت بپذیره و روش متداول برای این موضوع چه ‌می‌باشد؟

سلام
همانطور که می دانید در حین ساخت و اجرای فونداسیون تجهیزات به منظور جلوگیری از Misplace شدن جای Anchor ها و برای Set نمودن جای درست Anchor Bolt ها و رعایت تلرانسهای ساختِ base plate ساپورتها، از Template که نقش شابلون را دارد استفاده می نمایند. لذا فقط طراحی و ضخامتها باید در حدی باشد که در حین حمل و انتقال، اعوجاج ایجاد نشود و این Template ها از تلرانس مجاز خارج نشود. بنابراین طراحی خاصی برایشان لازم نخواهد بود فقط توجه شود در مخازن با قطر بزرگ پیشنهاد می شود دو طبقه ساخته شود تا قطر بزرگ منجر به اعوجاج و تغییر شکل نشود.
لطفا مراجعه شود به Standard Drawing پروژه و از آن استفاده نمائید.
موفق باشید.
صادقیان