TEG-RICH-dehydration

سلام
ببخشید حضرت عالی در صحبتتون درباره RICH-TEG فرمودید در واحد نم زدایی وقتی افت فشار اتفاق می افتد در شکل فرستاده شده در بالای KOD or Flash Drum می تواند گاز و یا مایع باشد ؟ آیا با توجه به مسایل ترمویی مگر می تواند مایع بالای برج باشد یا اگر با شبیه سازی این فرآیند انجام شود در حد Trace شاید باشد!!!
لظفا تشریح می فرمایید
4

با سلام
با نصب یک شیر کاهنده فشار گازهای محلول در سیال آزاد میگردد که باید از بالای تفکیک گر خارج شود . در صورتیکه طراحی تفکیک گر بر اساس ملزومات API-12J یا کتاب GPSA صورت نگیرد و طراحی درستی انجام نشود پدیده CARRY OVER اتقاق حواهد افتاد که به معنی بد عمل کرد سپراتور و عدم جداسازی درست میباشدو در این حالت بخشی از سیال مایع وارد مسیر گاز خواهد شد که بعضا هطر ناک نیز میباشد.
با تشکر

خیلی ممنون