تنظیم ست پوینت درTank Blancketing System

سلام
در بسته اشاره شده که در سیستم tank blancketing همواره ست پوینت PAD از DEPAD بالاتر است پس همواره گاز خنثی از طرف DEPAD در حال آزاد شدن است. اما در تصویر پیوست شده که مربوط به یکی از مدرن ترین میدان های نفتی کشور است در سیستم بلنکتینگش، ست پوینت DEPAD را بالا تر گرفته (با رنگ آبی مشخص کردم) دلیل تفاوت چیست؟ من الان سر درگمم کدام باید ست پوینت بالاتر داشته باشد.

در ابتدا عرض کنم این سیستم تانک بلنکتینگ نیست. در این سیستم ما از گاز خنثی استفاده میکنیم مثل نیتروژن. در این جا از گاز Fuel gas استفاده شده است. همچنین ولوهای سیستم تانک بلنکت به صورت دو رگولاتور مجزا هستند که در طراحی های جدید می توانند بر روی یک نازل قرار گیرند در حالی که اینجا ترنسمیتر فشار و کنترل ولو فشار وجود دارد و با طراحی ولوهای رگولاتوری سیستم تانک بلانکت کاملا متفاوت است. این طراحی صرفا برای کنترل فشار انجام شده است و نه تانک بلانکت