Table 1 of API 608

سلام
در Table 1 از استاندارد API 608 که میزان rating سیت را اشاره میکند آیا منظورش میزان تحمل ring seat است یا seat holder یا هردو؟

سلام و عرض ادب
برای هر دو ملاک هست و در اینجا اگر حتی خود ولو هم اشاره بشود که کلاس مشخصی هست تمامی اجزای داخلی نیز همان کلاس هستند.

یکپارچگی در میزان تحمل فشار قطعات یک شیر از بدنه تا اجزای داخلی وجود دارد.