Suprimposed back pressure

سلام
1- در دروره راجع به فشار سوپریمپوز ثابت و متغییر بحث شد ولی من متوجه نشدم لطفا مقداری شفاتر راجع سوپریمپوز متغیر صحبت کنید؟

۲- آیا در سایزینگ سیفتی ولو ، مقدار سوپریم پوز متغیر به صورت یک بازه وارد میشوند( مثلا 1تا 3 بار) یا صرفا به صورت یک ثبت میشود؟

1- فشاری که قبل از باز شدن شیر اطمینان در قسمت خروجی ولو وجود دارد فشار superimposed یا تحمیل شده است. مثلا ولو ایمنی بسته است، در این شرایط حداقل فشار اتمسفر پشت آن خواهد بود.
2- بیشترین میزان آن در محاسبات در نظر گرفته می شود.

1 پسندیده

آیا ممکن است هم فشار سوپریمپوز ثابت و هم متغییر داشته باشی یعنی در نرم افزار هم ثابت و هم متغییر وارد شود؟ اگر پاسخ بله است لطفا با ذکر یک مثال این موضوع تشریح کنید

در دیتاشیت ها واحد فرایند معمولا میزان total backpressure رو به واحد ابزاردقیق اعلام میکنه و ما هم همین میزان را در نرم افزار وارد میکنیم.

1 پسندیده