طول straight run

سلام
فرض بفرمایید طول آپ استریم لازم قبل از اریفیس 40Dلازم باشد ولی ما مثلا ۱۰Dفضا داشته باشیم و اگر از فلو کاندیشنر استفاده کنیم مثلا طبق استاندارد این طول به 20 Dبرسد که بازهم کافی نیست. در این شرایط چه باید کرد؟
آیا میتوان ۲تا فلو کاندیشنر استفاده کرد ؟ استاندارد چه پیشنهاد میکند؟

درود استفاده از conditioning orifice plate ها گزینه مناسبی خواهد بود در این شرایط طول بالادست و پایین دست به 2D کاهش خواهد یافت.
conditioning orifice-.pdf (1.6 مگابایت)

سلام
در خصوص Conditioning orifice plate:

۱- آیا اینکه طول آپ استریم را به 2Dکاهش میابد استاندار در این خصوص صحبتی کرده است یا صرفا ادعای سازندگان است ؟

۲- آیا میتوان گفت در هر فشار و فلویی همین 2Dنیاز است؟؟؟

۳- با توجه به اینکه اینها نیاز به flow conditionerندارند آیا بهتر نیست همیشه در شرایطی که نیاز به کاندیشنر بود از این نوع تجهیزات استفاده کنیم؟

1- در این خصوص استاندارد موردی رو عنوان نکرده
2- بله
3- دقیقا چون گزینه بهتری است ولی متاسفانه تامین این تجهیز در ایران با مشکلاتی همراه است.