متریال stem در بال ولها

سلام
چرا در بال ولوهها ، stem را وتت پارت حساب میکنند؟ کدام قیمت از stemبا سیال در تماس است؟

طبق استاندارد API607تست نشتی ساقه برای بال ها کاربرد ندارد آیا امکان ندارد سیال از فضای بین بال و بادی عبور کند و به ساقه ررسد و باعث نشتی شود؟

در بال ولو stem جز wetted part لحاظ نمیشه استانداردی هم که نوشتین برای fire test هست.