کدام مدل stainless steel می تواند حالت مغناطیسی داشته باشد؟

سلام استاد کدام یک از مدل های stainless steel حالت مغناطیسی میتواند داشته باشد؟

درود سوال شما متریال است و‌نه ابزاردقیق از کارشناس متریال سوال بفرمایید