(صاعقه گیر،SPD): ایا هر تابلو فشار صعیف به طور احتصاصی SPD نیاز دارد؟

سلام
وقتتون بخیر
در یک طرح صنعتی،نصب صاعقه گیر انجام شده است،و سوال من این که چه تعداد SPD نیاز داریم برای تابلوهای فشار ضعیف ،کلا در طرح مذکور چهار عدد تابلو فشار صعیف به عنوان MAIN در نظر گرفته شده است،و سایر تابلوهای فرعی از این تابلوها تغذیه میکند.ایا هر تابلو نیاز به یک SPD دارد ؟
تابلوهای فشار متوسط چطور ،نیاز دارند ؟