نحوه برنامه ریزی فلشر یاsounder

سلام

۱- آیا میتوان طوری سیستم آدرسپذیر را برنامه ریزی که اگر مثلا اسموک دتکتوری روی یک لوپ عملکر کرد آنگاه فلشر یاsounder روی لوپ دیگری فعال شود؟

سلام
بله انجام این کار امکان پذیر است.