اتصال قسمت shell های مبدل

با سلام
همانطور که در شکل ملاحظه میکنید این مبدل ها بصورت سرهم یا اصطلاحا" Stacked Heat Exchanger نامیده میشوند که عموما به دلیل Temperature Cross و یا محدودیتهای افت فشار در سیستم بصورت موازی یا سری (Parrallel & Series) طراحی میگردند که به همین دلیل خروجی و ورودی های انها باید در سمت پوسته و لوله به هم ارتباط داشته باشند.
در این شکل با توجه به توضیحاتی که دادید در سمت پوسته فرایند Condensation اتفاق افتاده است که باید ابتدا مشخص شود که Partial Condensation or Total Condensation صورت میگیرد . در صورت Total Condensation نیازی به اتصال نازل ها نمیباشد و خروجی سمت پوسته میتواند از یک نازل استفاده گردد.
در صورت وجود TEMA Sheet لطفا آپلود کنید تا بتوان ارزیابی بهتری انجام داد.
ممنونم

با عرض سلام
آیا در این مبدل، قسمت shell ها در هر دوطرف باید به هم متصل باشند؟
سیال داخل پوسته در فاز بخار قرار دارد و در واقع این مبدل کندانسور یک برج تقطیر الکل است.