تغییر set point برای safety valve

سلام
در بسته اشاره کردی که set point سیفتی ولوها را تا حدود ۱۰ درصد میتوان تغییر داد. آیا به هر میزانی که سیفتی ولو اجازه داد میتوان setpoint را تغییر داد یا باید ببینبم استاندارد چقدر اجازه تغییر به ما میدهد؟

1 پسندیده

نیاز ست پوینت ولو ایمنی رو واحد فرآیند مشخص میکنه نه استاندارد مثلا ممکنه در شرایطی به جای ست پوینت 10 بار این میزان به 10.5 بار تغییر کنه که این کار رو با تنظیم مجدد فنر میشه انجام داد