Servo motor valve

سلام
servo motor valve چیست و چه تفاوتی با MOV دارد؟
باتشکر

دارای عملگر برقی از نوع موتوری هستند ولی قابلیت کنترل هم دارند یعنی صرفا صفر و یک (باز و بسته) عمل نمی کنند. و به صورت درصدی نیز براساس فرمان کنترل ارسال شده باز می شوند.