Seismic parameters

رابطه ای در asce بین فرکانس طبیعی و پارامتر ap وجود داردمثلا با تغییر فرکانس T پارامتر ap تغییر کند . یعنی asce بگوید از این فرکانس به بعد پارامتر ap را مثلا x در نظر بگیریم

با سلام

در طراحی زلزله ما dynamic amplification factor هم داریم که تابعی از فرکانس استراکچر در مود مربوطه به فرکانس تجهیز مورد نظر است و گراف آن نیز در این استاندارد وجود دارد. بطور کلی amplification factor به seismic attachment بستگی دارد اما برای کارهای استاتیکی همان جداول ASCE که در درس توضیح داده شده برای انجام تحلیل استاتیک کافیست. منتها براحتی با نرم افزار Abaqus برای هر نوع Attachment پیچیده ای نیز قابل محاسبه است.

با تشکر- صادقیان

ممنونم

خواهش میکنم.