کانکشن در کابل های secondary و Main

سلام
تعداد Terminal strip در هر کابینت چند عدد در نظر میشه گرفت؟ و روی هر ترمینال چند کانکشن میشه انجام داد؟

در هر jb چه تعداد معمولا کانکشن میشه انجام داد به ترمینال؟ یعنی ترمینال چندتایی میشه در نظر گرفت

پاسخ سوال شما کاملا در بسته داده شده است با رسم شکل در قسمت کانکشن JB به پنل سیستم کنترل این مورد را ترسیم کردم. به تعداد وایرهای کابل مولتی باید ترمینال در پنل در نظر گرفت.
مثال: کابل 7 زوج نیاز به 14 عدد ترمینال و یک عدد ترمینال جهت سیم ارت
لطفا با دقت بیشتر فیلم مشاهده گردد

سلام
بله در فیلم آموزشی شما کاملا توضیح دادید،شاید من سوالم رو خوب نپرسیدم
منظورم اینه چه تعداد ترمینال استریپ با توجه به ابعاد کابینت میشه استفاده کرد؟
سوال دومم اینه که محدودیتی در ،در نظر گرفتن ورودی jb (تعداد گلند و secondary cable ) هست؟ یا نرم معمول چگونه است
تشکر

ابعاد پنل 80 در 80 سانت هست و ارتفاع تابلو 2 متر در دیواره های جانبی ترمینال استریپ ها قرار می گیرند و تعدادشون هم بسته به ابعاد پنل مشخص میشه
معمولا بیش از 20 عدد سیگنال از یک جعبه خارج نمیشه و چنانچه تعداد سیگنال ها بیشتر باشه تعداد باکس رو بیشتر میگیرن

1 پسندیده