مفهوم sd2 و sd3 چیست؟

سطوح shut down مختلف است و‌در فیلم هنگامی که چارت shut down رو در پارت تهیه مدارک رو تخته کشیدم توضیح دادم

سلام اگه ممکنه در مورد مفاهیم sd2 و sd3 ی توضیحی بدین ممنون