مفهوم sd2 و sd3 چیست؟

سلام اگه ممکنه در مورد مفاهیم sd2 و sd3 ی توضیحی بدین ممنون

سطوح shut down مختلف است و‌در فیلم هنگامی که چارت shut down رو در پارت تهیه مدارک رو تخته کشیدم توضیح دادم