Sagem s2000 تامین برق ۵ ولت

۲۰۲۳۱۱۲۳_۱۲۳۳۳۱

سلام اینکه واضحه میرن تو رگلاتور