طراحی saddel در PDMS

سلام دکتر مانی زاده
زمانی که پروژه نمونه شما پایپینگ طراحی کردین طراحی لوله روی pipe rack را اشاره نکردین. برای طراحی لوله روی پایپ رک معمولا saddel نیاز داریم.
نصب saddel باعث افزایش ارتفاع میشه. حال خود saddel رو چطوری باید طراحی کرد و رو پایپ رک گذاشت؟
زیرا سدل شعاع انحنا داره و همچنین چه طوری لوله را روی سدل قرار بدیم?

تشکر

سلام و وقت بخیر

سدل در بخش پایپینگ مدل نمیشود و برای هر نوع ساپورتی اگر PML نوشته شده باشد و یا از بخش MULTI DICIPLINE SUPPORT استفاده میشود. اگر هم هدف بررسی ارتفاع باشد برای این منظور به اندازه ارتفاع لوله را بالاتر از RACK در نظر میگیریم