S2000 خازن سایز ۸۰۵ بوق مزند

خازن سایز ۸۰۵ که در زیر دیود برق ورودی قرار دارد در تست بازر بوق میزند. خازنی که به مقاومت ۴k7 وصل است و از ۴k7 به پایه ۱۶ ای سی انژکتور وصل است بازر بوق میزند. خازنی که به خازن دیگر وصل است و بعد به پایه شماره ۱۲ ای سی دیاگ و دور موتور وصل شده در بازر بوق میزند . خازن دیگر زیر خازن تانتال مربوط به power ic NB029 که زیر ترانزیستر Q در نقشه قرار دارد در تست بازر بوق میزند. این خازن یک طرف به gnd طرف دیگر ان به مقاوت 10k وصل است که مقاوت 10k هم به میکرو پایه ۲۷ و به مقاومت ۳۲k و به دیود وخازن الکترولیت و به m1a4 وصل است. این به چه معنی است. ایا در اینجا همه خازنها شوخته ویا ای سی های وصل شده به ان ها نیز سوخته؟
SagemS2000Map-۱~2

سلام اگر دقت کنید توی نقشه این خازن هردوسرش منفیه و جز خازن های اوت پوت هستش که برای دشارژ استفاده میشن پس همه چیز عادیه

1 پسندیده