دلیل استفاده از متریال s.s 316

به دلیل اینکه استحکام زیاد داشته باشه در بسته توضیح دادم این مورد رو

سلام مهندس لطفی ، با توجه به اینکه stem در گیر با سیال نیست و در thermowell قرار می گیرد، دلیل استفاده از s.s 316 چیست؟؟؟؟