Rho v2 بالا در مبدل

جناب مهندس عسگری سلام . مبدلی rating گرده ام که با اینکه impingement plate قرار دادم ولی همچنان Ro v2 بالاست . راهکار چیست استاد ؟تایپ مبدل AES و سایز نامزدهای شل 16 اینچ است . همچنین سایز تقریبا اکثر ابعاد از سمت کارفرما فریز شده است .

Ro.v2 فاکتوری هست که برای مومنتوم سیال یا اندازه حرکت سیال در ورودی پوسته محاسبه میشه و نیاز یا عدم نیازبه این صفحه بر اساس این فاکتور محاسبه میگردد تا تیوبها از اثر مستقیم اندازه حرکت سال محافظت گردند. در طراحی شما اگر میزان Ro v2 بالاست با تغییر سایز مبدل در سمت پوسته این عدد کاهش میاید ولی کاهش سایز توصیه نمیگردد چرا که Nozzle sizing بر اساس ملزومات خود صورت میگیرد. در این راستا پیشنهاد میگردد با حفظ فاکتور موجود و صفحه برخورد طراحی را ادامه دهید ئلی مساله ارتعاش را نیز چک نمایید.

1 پسندیده