Resolution of pressure transmitter

سلام

۱- آیا رزولوشن یک ترانسمیتر یک عدد ثابت است یا قابل تغییر ؟

۲- این رزولوشن واحد خاصی دارد یا صرفا حداقل تغییراتی را که در یک span میتواند بفهمد را معنا میداد؟

۳- در بسیاری از کاتالوگها گشتم ولی واژه ای بنام رزولوشن را پیدا نکردم چگونه رزولوشت یک تجهیز را بفهمیم قبل از اینکه آن را بخریم؟
4- آیا رزولوشن یک ترانسمیتر ربطی به accuracy آن دارد؟

در ترنسمیترها ای مورد بیان نمی شود بیشتر این مورد مربوط به کارت کنترلی می شود که مثلا 14 بیتی آن نسبت به 12 بیتی رزولوشن بهتری جهت Digitized کردن سیگنال ایجاد می کند