تنظیمات لازم جهت باز و بست remote یک MOV

برای اینکه یک MOV با مشخصات زیر رو به صورت remote باز و بسته کنیم بایستی پاور 24v رو به صورت دائم به ترمینال متناظر open یا close ارسال کنیم. آیا در منوی تنظیمات این MOVEها امکانی هست که بتوان با energize کردن لحظه ای ولو رو باز یا بسته کرد. منظورم اینه که یک لحظه پاور 24 رو به ترمینال مربوط به open وصل و قطع کنیم و ولو شروع به باز شدن کنه؟
مشخصات MOV:
AUMA SAEX 10.2
Actuator control: ACExC 01.2

با mov هایی که من کار کردم چنین قابلیتی نداشتن و سیگنال باید دائم حضور داشته باشد