Relieving temperature for safety valve

سلام و خسته نباشید

۱- منظور از relieving temperature برای یک safety valve چیست؟

۲- آیا اگر برای سیفتی ولوی کیس فایر تعریف شود آیا باید مقدار این relieving temperature بر اساس این مقدار باشد یعنی فرایند فرض را بر این میگذارد که حریق رخ داده و مقدار relieving temperature را بر اساس دمای حریق اعلام میکند؟

دمای تخلیه بر اساس سناریوی کاهش فشار که برای مدل‌سازی انتخاب کرده‌اید، تعیین می‌شود و باید دمای سیال در زمانی که شیر کاملا" باز است اطلاق میشود. ابتدا با توجه به سناریو های طراحی PSV باید میزان ریت تخلیه و نوع PSV تععین گردد و سپس اقدام به سایر محاسبات نمایید .بعبارت دیگر برای هرکیس باید ریت تخلیه و دمای تخلیه محاسبه و گزارش گردد و نهایتا بدترین حالت برای انتخاب نوع و عملکرد PSV لحاظ شود .
Safety_Valve_Sizing_Liquid.xlsx (13.9 کیلوبایت)
Safety_Valve_Sizing (1).xlsx (108.4 کیلوبایت)