آیا این تجهیز pvrv است؟

مهنس لطفی بی زحمت این سه تا عکس مربوط به یک تجهیز روی مخزن می باشند این تجهیز PVRV هستش؟

بله

ممنونم


PVRV?

.