PTFE Seat ring for valve

سلام

در دیتا شیت ها وقتی میخواهیم سیت را PTFE بگیریم آیا منظور این است که صرفا آن رینگ که روی سیت مینشیند PTFE باشد یا رو خود سیت یک نوار از PTFE بکشند؟

روی سطح سیت یک رینگ ptfe قرار میگیرد که با Ball آب بند می گردد علاوه بر آن مجموعه از seat ring یا همون O-ring ها نیز آب بندی سیت و بدنه را انجام خواهند داد که دارای متریال های متفاوتی هستند.