طول های بالا برای PT100

سلام
فرموید که RTDها را نهایتا تا طول ۲۰۰ متر میتوان ادامه داد.
چرا نمی توان در طول های بالاتر استفاده کرد دقیقا آن مشکل را ذکر کنید؟
آیا راهکاری وجود دارد تا برای طول های بالاتر هم استفاده کرد؟

عمده مشکل آن مقاومت مسیر است زیرا در این شرایط از کابل کشی با وایر سه سیمه استفاده کرد و نیز ماژول های RTD نیز باید در اتاق کنترل برای آن در نظر گرفت. در نظر گیری یک ترنسمیتر کار وایرینگ و انتقال سیگنال را به مراتب راحت تر میکند.

1 پسندیده