شیر prvپیلوتی و ساده

سلام
مقدار جریانی که از mainstageدر شیر ریلیف پیلوتی خارج میشه اگر مثلا فشار تنظیمی pilotstageروی ۱۰۰بار باشه فشار mainstageروی چندهست؟؟؟واگر نمیشه عدد خاصی گفت حدودا تا چند درصد فشار pilotstage هست؟؟سوال دوم .شما گفتید در یک فشار ثابت در شیر prvپیلوتی مقدار دبی کمتری عبور میکنه بقیه میره برای سیستم ولی توی فیلمها تمام جریان عبوری از main stageتخلیه به تانک میشه؟؟

با سلام
دوست عزیز دقت کنید که وقتی فشار تنظیمی رلیف پیلوتی روی 100 بار تنظیم می شود یعنی ما داریم فشار بخش pilot stage را روی 100 بار تنظیم میکنیم و فنر Bios قرار گرفته در بخش main stage فشار کمی معادل در حدود 7 الی 12 بار دارد که فقط برای نشستن استکانی روی سیت خود است. اگر به سایز مسیرهای اصلی و پیلوت در فیلم ها دقت کنیم مسیر پیلوت سایز بسیار کوچکی دارد و فقط برای ارسال فشار است و دبی بسیار بسیار کمی از آن عبور می کند. برهمین اساس تقریبا کل دبی از main stage عبور میکند.
در مورد فشار باید گفت که اگر فشار pilot stage روی 100 بار تنظیم شده باشد به محض رسیدن فشار به 100 بار قطراتی از روغن از pilot stage عبور می کند و این بخش به main stage فرمان و دستور میدهد که باز شود. لذا وقتی فشار به 100 بار برسد بخش بسیار کمی از جریان از pilot stage تحت فشار عبور می کند و بخش اعظم جریان از main stage تخلیه می گردد و در این حالت جریانی سمت سیستم اصلی هیدرولیک نمی رود زیرا همانطور که میدانید ماهیت اصلی این شیر چنین است که وقتی فشار به فشار تنظیمی برسد باید جریان به مخزن هدایت شود.

1 پسندیده