Process Tap For Pressure Gauge & Pressure Transmitter & Diff. Pressure Transmitter

سلام مهندس لطفی

امیدوارم حالتون خوب باشه

در مورد نصب دو تجهیز Pressure Gauge و Pressure transmitter میخوام سوالمو مطرح کنم.

ما در بحث نصب Pressure Gauge و Pressure transmitter دو موضوع داریم 1- Process Tap و 2- ارتفاع تجهیز اندازه گیر(PT Or PG) از اون نقطه ای که داریم اندازه گیری میکنیم(Pipe)

در مورد Pressure transmitter:

1- در مورد Process Tap

در استاندارد IPS-C-IN-110 گفته شده:

برای سرویس های Gas باید Tap از بالای horizontal lines باشد.

برای سرویس های Liquid / Steam باید Tap از کنار horizontal lines باشد.

از گرفتن Tap از پایین horizontal lines خودداری کنید.

در داخل دوره:

شما فرمودید (در ویدیو دوم و زمان 1:22 ) که Tap ها برای سرویس Gas از بالای Pipe باید گرفته شود، برای سرویس های Steam از کنار Pipe باید گرفته شود و برای سرویس های Liquid از پایین Pipe گرفته شود!

سوال اولم: نباید برای Liquid ها هم Tap از کنار Pipe گرفته بشه لطفا منو راهنمایی کنید؟

2- ارتفاع تجهیز اندازه گیر

در استاندارد IPS-C-IN-110 هیچ اظهار نظری نشده

در داخل دوره:

شما فرمودید (در ویدیو دوم و زمان 1:21) که ارتفاع تجهیز اندازه گیر برای سرویس Gas بالاتر از Pipe باید در نظر گرفته شود و ارتفاع تجهیز اندازه گیر برای سرویس های Liquid پایین تر از Pipe باید در نظر گرفته شود.

**سوال دومم: اگر سرویس در Pipe من Gas بود، من هم می بایست Tap را از بالای Pipe در نظر بگیرم و هم می بایست ارتفاع تجهیز اندازه گیری من بالاتر از Pipe در نظر گرفته شود و من حق اینو ندارم با اینکه Tap از بالای Pipe است، بیام تجهیز اندازه گیرم رو پایین تر از Pipe نصب کنم؟ **

برای سرویس مایع هم مشابه سوال بالا مطرح است؟ من نمیتونم Tap ها را درست اجرا کنم ولی ارتفاع نصب رو بالاتر از Pipe قرار بدم؟

در مورد Pressure Gauge:

1- در مورد Process Tap

در استاندارد IPS-C-IN-110 هیچ اظهار نظری نشده

من استاندارد API 551 رو دیدم اونجا هم هیچ اظهار نظری نشده .

من Drawing استاندارد NIOEC رو هم نگاه کردم به سرویس هیچ اشاره ای نکرده و همه tap ها رو از بالا گرفته بود!!!

در داخل دوره: من به یاد نمیارم مستقیم اظهار نظری شده باشه

سوال سومم: لطفا منو راهنمایی کنید Tap ها به چه صورت باید باشه؟ با توجه به اینکه در دوره اظهار نظری نشده؟ و با توجه به سرویس های متفاوت(Gas / Steam / Liquid)

2- ارتفاع تجهیز اندازه گیر

در استاندارد IPS-C-IN-110 هیچ اظهار نظری نشده

در داخل دوره: شما فرمودید( ویدیو 1 زمان 1:04) که ارتفاع تجهیز اندازه گیر برای سرویس Gas بالاتر از Pipe باید در نظر گرفته شود و ارتفاع تجهیز اندازه گیر برای سرویس های Liquid پایین تر از Pipe باید در نظر گرفته شود.

سوال چهارم آیا می توان مانند استاندارد NIOEC همه Tap ها از بالا در نظر گرفت و همه ی ارتفاع های اندازه گیری نیز بالاتر از pipe در نظر گرفته شود؟ بدون در نظر گرفتن سیال؟

درود سوال شما متاسفانه خیلی طولانی شد من مختصر جواب میدهم طبق استانداردهای API و IPS و نصب های ISA برای ترنسمیتر فشار اگر گاز هست می تواند رو بالا اجرا شود و یا در محدوده زاویه 45 درجه رو به بالا
برای بخار به صورت افقی (ساعت 3 یا 9)
برای مایعات مانند بخار (ساعت 3 یا 9) همچنین می توان به صورت آلترناتیو تا محدوده 45 درجه رو به پایین هم اجرا کرد. اگر در بسته من اشاره کردم از پایین منظورم نهایتا تا 45 درجه رو به پایین می باشد یعنی عملا در ساعت 6 مجاز به گرفتن tap نمی باشیم.
ارتفاع نصب معمولا در داخل سایت نهایی می گردد چون محل نصب پایه و ساپورت باید مشخص باشد علاوه بر آن نصب همواره به گونه ای انجام می گردد که مینیمم میزان تیوب برای اجرا به کار رود (جهت جلوگیری از نشتی های احتمالی)
برای سوال چهارم خیر نمی توانید همه تپ ها را از بالا بگیرید فرض کنید سرویس مایع باشد و در این شرایط تیوب شما هیچگاه Fully kept نمی شود.
برای استانداردهای نصب توصیه می کنم IPS-D-IN-101~106 را مطالعه نمایید.